NUFORC Home Page
Web Report Indexes : by Event Date | by Location | by Shape | by Posting Date

National UFO Reporting Center
Sighting Report
Occurred : 4/23/2002 16:00 (Entered as : 04.23.2002 16.00)
Reported: 10/11/2002 5:13:03 PM 17:13
Posted: 3/4/2003
Location: Silute,
Shape: Oval
Duration:
Languance of Lithuania ai nou spyk inglich.

Turiu nufilmuota nežinoma skraidanti objekta (UFO). Filmavau sprogdinama murini kamina vienoje kaimo fermu. Namie perziuredamas filmuota medziaga po viena kadra pastebejau 6 kadruose uzfiksuota UFO. Jis buvo elipses formos ir skrido labai dideliu greiciu. Buvo panasu, kad ji isgasdino sprogimas, nes jis kilo staciai i virsu.

((NUFORC Note: We would welcome a translation of the text. PD))