NUFORC Home Page
Web Report Indexes : by Event Date | by Location | by Shape | by Posting Date

National UFO Reporting Center
Sighting Report
Occurred : 1/7/2011 21:20 (Entered as : 07012011 21:20)
Reported: 1/7/2011 1:11:24 PM 13:11
Posted: 1/31/2011
Location: Milanówek (Poland),
Shape:
Duration:10
dziwny zbieg okoliczności

Pojawiła się świetlista kula która poruszała się w dziwny sposób najpierw leciała z kierunku północno zachodniego potem stawała zrobiła elipsę i wróciła w podobnym kierunku , a za chwilę pojawiła się ta sama kula i zrobiła ten sam manewr nie było nic słychać widoczność była ograniczona tz. gwiazd nie było widać


((NUFORC Note: Can anyone provide a translation from Polish to English, please? The original Polish text appears to be garbled with ASCI characters, but it may still be able to be translated, we suspect. PD))