NUFORC Home Page
Web Report Indexes : by Event Date | by Location | by Shape | by Posting Date

National UFO Reporting Center
Sighting Report
Occurred : 7/14/2019 00:00 (Entered as : 14.7.19 0:00)
Reported: 7/14/2019 12:55:17 PM 12:55
Posted: 7/25/2019
Location: Tynset (Norway),
Shape:
Duration:30 min
Ufo observasjon Jeg var ute og oppdaget en stjerne på himmelen. Den såkalte «stjernen» begynte å bevege på seg og blinke i rødt, blått og grønt. Jeg satte meg ned og fulgte med på den, og tegnet bevegelsene den fulgte.

Jeg tok opp kikkerten, og så tre lys, et stort i midten, to små på hver side og en lysende strek under.

Da jeg gikk litt bortover så jeg der den hadde vært, men den var der ikke mer. Jeg så meg rundt for å finne den akkurat over meg. Jeg hadde flyttet meg et lite stykke og den fulgte etter meg. Jeg tok opp hodelykten min og lyste opp mot den ned et blinkende lys. Da sirklet den litt rundt før den dro bortover og forsvant.