NUFORC Home Page
Web Report Indexes : by Event Date | by Location | by Shape | by Posting Date

National UFO Reporting Center
Sighting Report
Occurred : 4/28/2020 00:10 (Entered as : 2020-04-28 00:10)
Reported: 4/27/2020 3:57:44 PM 15:57
Posted: 6/25/2020
Location: Säve,
Shape: Triangle
Duration:00:10-00:27
prick vänder på himelen WTF

WTF Jag skriver på svenska. en prick på himlen blev starkare och flög under karlavagnen där jag står blir det öster. Den vände stannade och skickade iväg något norröver. försvan och komm tillbaka. detta var ingen satelit för dom vänder inte och flyger inte så fort.

Svar snarast eller skit i de bara.


((NUFORC Note: Is anyone visiting our site able to translate, please? PD))